VGV
alles wat u wilt weten over VarenRondZaandam.nl

Veel Gestelde Vragen

Rolstoeltoegang?
De Windmillhopper is rolstoelvriendelijk om bezoekers in een rolstoel een leuke ervaring te bieden.
Is de tour geschikt voor kinderen?
Ja, de tour is geschikt voor alle leeftijden. We hebben namelijk reddingsvesten aan boord.
Wat zijn de openingstijden?
Elke zaterdag en zondag starten we om 10:00. De laatste tour start om 17:30. Elke tour is wel afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden.
Is de tour mogelijk bij slecht weer?
Vanwege harde regen en wind kunnen we tijdelijk stoppen met de tour. Controleer de site voor de huidige operationale status.
Algemene voorwaarden
VarenrondZaandam.nl en WindMillHopper zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk in geval van directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze dienstverlening. Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, dan kunt u met ons contact opnemen.
Over ons
VarenRondZaandam.nl werd opgericht in 2012. Oprichter Raymond Deijle biedt korte cruises aan in een open sloep in het beeldschone landschap van de Hollandse Zaanstreek.
Onze sloep
Onze sloep werd gebouwd in Den Oever door de Luyt Group, die gespecialiseerd is in het bouwen van aluminium schepen. Het is een open sloep van 7.4 meter lang en 2.2 meter breed. Er is genoeg ruimte voor 12 passagiers.
Veiligheid aan boord
Onze sloep voldoet aan de meest recente veiligheidsstandaard. Reddingsvesten zijn beschikbaar voor zowel volwassenen als kinderen.
Speciale verzoeken
Op verzoek is het mogelijk om tijdens de tour aan of van boord te gaan.
Wanneer wordt er gevaren?
VarenRondZaandam.nl vaart elke zaterdag en zondag op de Zaanse Schans als WindMillHopper.
Contactgegevens
Onze contactgegevens zijn: Raymond Deijle Kapzaag 18, 1507 HP Zaandam +31(0)6 16976430 info@varenrondzaandam.nl KVK nummer: 55452833 BTW Number: NL188949896B01 IBAN: NL07RABO 0387643745
Betalingsmogelijkheden
U kunt contant en met Pin betalen. Als er gereserveerd wordt, dan kan van tevoren het bedrag overgeschreven worden naar onze bankrekening. Zie VGV - Contactgegevens voor meer details.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op 20 april 2017 gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht.Algemene voorwaarden van rederij Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper. Gevestigd te (1507HP) Zaandam aan de Kapzaag 18. Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 000025108654

Aansprakelijkheid voor schade:

a. Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.

b. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/begeleiders. Kinderen van 14 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te varen.

c. Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van eigendommen van cliënt. Client neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

d. Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper.

e. Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaart steiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de afvaart steiger en/ of de rondvaartboot geheel op eigen risico.

f. Voor zover Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

g. Voor zover Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

h. Varenrondzaandam.nl/Windmillhopper is nimmer aansprakelijk voor verloren voorwerpen van de cliënt.